Τι εννοούμε με τον όρο υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

Με τον όρο υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εννοούμε το σύνολο των τεχνικών που χρησιμοποιεί η σύγχρονη ιατρική προκειμένου να βοηθηθεί ένα ζευγάρι να τεκνοποιήσει.

Η υποβοήθηση της αναπαραγωγής πρέπει να ξεκινάει με την προσπάθεια ανεύρεσης του αιτίου της υπογονιμότητας, της αδυναμίας δηλαδή του ζευγαριού να τεκνοποιήσει μετά από προσπάθειες για εύλογο χρονικό διάστημα. Και λέγοντας εύλογο χρονικό διάστημα εννοούμε τις περισσότερες φορές τον 1 χρόνο. Έτσι η βοήθεια που καλούμαστε να προσφέρουμε είναι στοχευμένη και βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα.

Τα αίτια είναι πολλά και μπορεί να αφορούν είτε τον άνδρα (πχ διαταραχές του σπέρματος), είτε την γυναίκα (αδυναμία παραγωγής ωαρίων-ανωοθυλακιορρηξία, αποφραγμένες σάλπιγγες κ.α.). Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται σαφές αίτιο παρά τον έλεγχο και έτσι η υπογονιμότητα ορίζεται ως ιδιοπαθής.

Οι τεχνικές υποβοήθησης της αναπαραγωγής περιλαμβάνουν

  • τεχνικές υποβοήθησης και ενίσχυσης της ανδρικής γονιμότητας (πχ φαρμακευτική αγωγή του άνδρα, ορμονική υποκατάσταση κ.α.),
  • τεχνικές υποβοήθησης και ενίσχυσης της γυναικείας υπογονιμότητας (πχ πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας)
  • εξωσωματική γονιμοποίηση (δημιουργία εμβρύου εκτός του σώματος της μητέρας-IVF, ICSI- κ.α.

Ο μαιευτήρας γυναικολόγος Παναγιώτης Μπελίτσος ασχολείται ιδιαίτερα με το πεδίο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι κάτοχος πτυχίου Master of Science του Πανεπιστημίου Bristol   της Μεγάλης Βρετανίας στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Εμβρυϊκή Ανάπτυξη με διάκριση εξέχουσας επίδοσης (Βραβείο Gordon Stirrat). Ασχολείται επί σειρά ετών με την διερεύνηση των αιτίων και τη θεραπεία της υπογονιμότητας με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.