Οι ενδοπεριτοναϊκές συμφύσεις αποτελούν παθολογικές ινώδεις ταινίες που ενώνουν κοιλιακά όργανα μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα της κοιλίας.

Προκαλούνται από παθολογικές αιτίες όπως:

  • Ενδοκοιλιακές φλεγμονές (πχ περιτονίτιδα)
  • Πυελικές φλεγμονές (πχ από χλαμύδια)
  • Ενδομητρίωση

Τα συνηθέστερα προβλήματα που προκαλούνται από την ύπαρξη πυελικών συμφύσεων είναι:

  • Χρόνιο πυελικό και κοιλιακό άλγος. Άλγος κατά την σεξουαλική επαφή.
  • Διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου
  • Υπογονιμότητα

Η αντιμετώπιση των συμφύσεων γίνεται με τη λύση αυτών (κόψιμο) και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας της πυέλου.

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο (μέθοδος εκλογής) για την αντιμετώπιση των συμφύσεων. Αφενός λύονται υπό μεγέθυνση και χειρουργικούς χειρισμούς ακριβείας, αφετέρου η λαπαροσκόπηση συνοδεύεται από μικρότερο ποσοστό συμφύσεων σε σχέση με την ανοικτή κλασσική χειρουργική.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη συνήθως ημέρα.

Ο μαιευτήρας γυναικολόγος Παναγιώτης Μπελίτσος είναι πιστοποιημένος στην διαγνωστική και επεμβατική λαπαροσκόπηση (Bachelor in Endoscopy Certificate)  από την European Academy of Gynaecological Surgery.