Οι πολύποδες του ενδοτραχήλου και του ενδομητρίου απαντώνται συχνά σε γυναίκες τόσο αναπαραγωγικής ηλικίας αλλά και μετά την εμμηνόπαυση.

Η αρχική τους διάγνωση γίνεται συνήθως με το κλασσικό γυναικολογικό δισδιάστατο υπερηχογράφημα (είτε με άλλες πιο  εξειδικευμένες μεθόδους όπως είναι η τρισδιάστατη υπερηχογραφία ή η Υδροϋστεροϋπερηχογραφία ή η διαγνωστική Υστεροσκόπηση).

Αποτελούν συνήθη αιτία ανώμαλων αιμορραγιών από την μήτρα (προκαλούν μεσοκυκλική αιμορραγία, βαριές παρατεταμένες περιόδους-μητρορραγίες) αλλά και σύνηθες αίτιο υπογονιμότητας.

Η αφαίρεσή τους γίνεται με υστεροσκόπηση ( με υστεροσκοπικό ψαλίδι ή ρεζεκτοσκόπιο-μέθοδος που το κόψιμο του ιστού γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας).

Η υστεροσκόπηση πλεονεκτεί της εξαίρεσης με απόξεση της ενδομητρικής κοιλότητας, γιατί είναι μέθοδος στην οποία αναγνωρίζεται πρώτα η παθολογία και μετά εξαιρείται (η απόξεση είναι “τυφλή” μέθοδος-δεν βλέπουμε την παθολογία), διασφαλίζουμε την πλήρη εξαίρεση του πολύποδα όπου και αν βρίσκεται (η εξαίρεση πολυπόδων που εντοπίζονται για παράδειγμα κοντά στα σαλπιγγικά στόμια είναι πιο δυσχερής με την απόξεση), αναγνωρίζονται και αφαιρούνται όλοι οι πολύποδες που υπάρχουν στην ενδομητρική κοιλότητα (στην απόξεση δεν μπορούμε να ελέγξουμε πιθανή παραμονή πολυπόδων ή τμημάτων αυτών-ιδιαίτερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στις οποίες οι πολύποδες έχουν περισσότερο ινώδες στοιχείο).

Οι επεμβάσεις γίνονται υπό γενική αναισθησία και η ασθενής λαμβάνει εξιτήριο συνήθως την ίδια ημέρα.

Ο μαιευτήρας γυναικολόγος Παναγιώτης Μπελίτσος είναι εξειδικευμένος στην διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση, εκτελώντας το σύνολο των υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Διαθέτει πιστοποίηση στην ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική (Bachelor in Endoscopy Certificate)  από την European Academy of Gynaecological Surgery.